Omschrijving

  • De mogelijkheden en onmogelijkheden van Robotic Process Automation
  • Process automation, de technische mogelijkheden en voorwaarden.
  • De mogelijkheden en onmogelijkheden van Decision Automation / Algoritmes.
  • De vijf vormen van artificial intelligence

Efficiëntie verbeteren in de finance & control -functie en processen is tegenwoordig een belangrijk taakgebied voor financials. Processen digitaliseren en automatiseren is één van de oplossingen om proceskosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en het werk voor financials uitdagender en zinvollere in te richten. Hiervoor worden verschillende technologieën toegepast. In deze cursus worden de zes belangrijkste technologieën van dit moment toegelicht. Deze zes technologieën zijn:

  1. Robotic Process Automation;
  2. Artificial Intelligence;
  3. Analytics;
  4. Process Mining;
  5. Decision Mining;

Tijdens deze masterclass maken we inzichtelijk wat RPA betekent voor de organisatie en de finance & control functie. Moeten mijn organisatie en ik veranderen? Hoe? In welk tempo? Wat zijn mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe technologieën. De behandeling van elk onderwerp zal beginnen met de analyse van een huidige situatie/taak van een financial zoals deze in Microsoft Excel wordt opgelost. Vanuit dit vertrekpunt wordt daarna de techniek gepositioneerd tegenover Microsoft Excel zodat u de oplossing meteen naar de huidige praktijk kunt koppelen. Hierna zal per techniek de impact van de technologie, een aantal voorbeelden van de technologie en de implementatie van de technologie worden behandeld.

Werkwijze

De masterclass is een uitwisseling van zowel theorie en concepten als praktische ervaringen, best practices en toepassingen in het (internationale) werkveld. De docent gebruikt hands-on praktijkcasuïstiek en voorbeelden. Daarnaast kan er in overleg met de klant worden gekozen om één van de specifieke onderwerpen verder te verdiepen.

Duur programma

4 uur.

Ingangseisen

Er is geen voorkennis vereist.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over: 1) de kennis om de belangrijkste FinTech ontwikkelingen en principes te benoemen en herkennen, 2) de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI te benoemen, 3) de mogelijkheden en onmogelijkheden van Blockchain te benoemen en 4) de mogelijkheden van FinTech voor de eigen praktijk in kaart brengen.

Groepsgrootte

Minimaal 12 en maximaal 25 cursisten.

Locatie:

In overleg.

Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl