Quickscan Business Rules Management en/of Decision Management
Twijfelt u of uw Business Rules Management / Decision Management oplossing de beoogde doelen gaat realiseren? Wilt u weten of uw oplossing toekomstbestendig en/of marktconform is? Heeft u behoefte aan inzicht in de te gebruiken methode, organisatorisch inbedding, op te leveren producten en/of representatie van uw producten? Dan is de business rules management / decision management quickscan voor u een uitermate geschikt middel.
Met deze scan krijgt u in korte tijd inzicht in de huidige staat van uw oplossing en worden er speerpunten voor verbeteringen aangereikt.

Hoe werkt de quickscan?
Via een intakegesprek wordt de scope van de uit te voeren quickscan bepaald. Hierbij kunt u denken aan een scan van de gehele organisatie, een deel van de organisatie of één project. Tevens wordt daarin bepaald of uw de gehele bedrijfsregelmanagement oplossing of slechts een aspect wil evalueren. Resultaten die u van het intake gesprek kan verwachten zijn: de scope, de te bevragen stakeholders en de te onderzoeken documenten.

Scan
De scan wordt uitgevoerd door middel van het houden van interviews met de stakeholders en het bestuderen van documentatie. Afhankelijk van de afgesproken scope duurt het uitvoeren van de scan enkele dagen tot weken.
De basis van onze aanpak is de capability-matrix die is gebaseerd op het BRM-model, zie onderstaande figuur. Hierbij hoort een lijst met vragen / stellingen over uw bedrijfsregelmanagement / decision management oplossing.


Hierbij worden negen capabilities in oogschouw genomen:

  • Elicitatie;
  • Ontwerp;
  • Specificatie;
  • Verificatie;
  • Valdiatie;
  • Uitrol;
  • Uitvoering;
  • Evaluatie;
  • Beheer.

Bij elke capability wordt gekeken vanuit vier perspectieven: de in te richten processen, de op te leveren producten, de representatie van de producten en de ondersteunende informatietechnologie.

Resultaat
De uitkomst van de quickscan geeft u inzicht in de huidige staat van uw BRM en/of DM oplossing. U weet dan waar de oorzaak ligt van gesignaleerde knelpunten op basis waarvan u heel gericht verbeteringen kunt aanbrengen. U kunt direct aan de slag met het verstevigen van de pijlers van de BRM/DM brug om zo tot een beter resultaat voor uw organisatie komen.