Een scenario workshop is een methode om, op een semigestructureerd manier, de dialoog tussen verschillende stakeholder te faciliteren. Het onderwerp van de dialoog is een huidige- of toekomstige uitdaging die voor deze stakeholders centraal staat. Waarbij het doel is om te komen tot een oplossing, roadmap of gap-analyse voor deze uitdaging. Dit gebeurd op basis van vooraf gedefinieerde beschrijvingen, die zich met name focussen op de relatie tussen gebeurtenissen en beslispunten. Waarbij de nadruk wordt gelegd op mogelijke verbeterpunten, beslissingen die moet worden genomen.

Doel en werkwijze van de workshop

Het doel van de scenario workshop: “op weg naar een dagelijkse afsluiting van de boeken”  is tweeledig. Het eerste doel is het creëren van een gap-analyse. De gap-analyse beschrijft de verschillen tussen de huidige financiële afdeling en een financiële afdeling waar een dagelijkse dagafsluiting is geïmplementeerd. Een tweede afgeleid doel is het vergroten van de gemeenschappelijk bewustzijn met betrekking  tot een dagelijkse dagafsluiting en de uitdagingen die het implementeren met zich mee brengt.

De workshop start met een korte beschrijving van de methode en onderliggende technologie. Daarna wordt samen met de stakeholders de potentiele voor- en nadelen in kaart gebracht. Als de voor- en nadelen in kaart gebracht zijn wordt het einddoel zoals de organisatie deze wil realiseren gedefinieerd. Nu het einddoel is gedefinieerd wordt doormiddel van drie backcasting processen in kaart gebracht wat er nodig is om van de huidige situatie tot het einddoel te komen. Waarbij het 1e backcasting proces zicht focust op de processen, het 2e backcasting proces op de onderliggende technologie en het 3e backcasting proces op de skills en opleiding van medewerkers.

De workshop wordt begeleidt door een facilitator, die ten eerste, op basis van voor gedefinieerde gebeurtenissen en beslissingen, triggers geeft aan de groep om de discussie te voeden. En tweede zorgt dat de discussie op een goede manier wordt gevoerd.

Onderwerpen

Tijdens deze workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Stroomlijnen van processen;
 • Het vinden en omgaan met onregelmatigheden;
 • Dagelijkse grootboek activiteiten;
 • Master Data Management;
 • Monitoring en oplossen van uitzonderingen;
 • Business Rules & Decision Mining;
 • Deep-learning en
 • Robotic Process Automation.

Tijd

2 dagen.

Deelnemers

Maximaal 10 deelnemers. Waarbij de deelnemers de volgende rollen bekleden binnen de organisatie:

 • Financieel Directeur / Financieel Manager;
 • Project / transformatie leider;
 • Teamleiders;
 • Veranderingskampioen;
 • HR-Medewerker.