Omschrijving

Power BI behoort steeds meer tot een standaard Microsoft vaardigheid voor het analyseren van data. Power BI zal hierbij steeds meer de rol van Microsoft Excel overnemen. In deze cursus ligt het accent op het zelf creëren en wijzigen van analyses, het interpreteren van de resultaten en op de toepassing in de praktijk van de wendbare financial. Daarbij zal de process mining cursus zich focussen op de analyse vanuit een proces perspectief. In de PowerBI cursus zal met name worden gefocust op het kerngetallen perspectief. Het programma zal bestaan uit het leren importeren van data uit verschillende bronnen. Belangrijk is het leggen van relaties tussen deze verschillende bronnen en op basis daarvan het creëren van dashboards die gebruikt kunnen worden in de financiële omgeving. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van verschillende visualisaties voor de verschillende vormen van analyses.

Nadat u tijdens de basis masterclass kennis heeft gemaakt met de mogelijkheden van Microsoft Power BI, leert u tijdens deze masterclass hoe u uw gegevens verbindt en transformeert met de Power BI Desktop, Microsofts krachtige data-analyse en visualisatie software. Daarnaast leert u hoe u uw (Big-)Data koppelt vanuit verschillende systemen (als voorbeeld gebruiken wij Excel, Acces en de Azure datawarehouse) en hoe u daarna via Dashboards deze data visualiseert.

Ingangseisen

Om een goede kans van slagen te hebben wordt de volgende vooropleiding / praktisch aanwezige kennis verwacht:

Kennis op het niveau van de cursus PowerBI basis en kennis van Excel op het niveau van draaitabellen en/of formules wordt verwacht. Kennis van Excel op het niveau van VBA-Script of Marco’s is een pre evenals basiskennis van Access of SQL.  Een goede eigenschap om aan deze cursus te beginnen is analytisch vermogen. Dit betekent dat je het leuk vindt om een probleem systematisch te ontleden en doorgronden. Kortom dat je een vraagstuk in stukken haakt, per stuk op zoek gaat naar de informatie en daarna verbanden legt tussen deze informatie.

Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl