Lezing: Wat bereiken anderen met Bedrijfsregelmanagement?

Uw organisatie heeft 100% van zijn bedrijfsregels geïmplementeerd. Maar van hoeveel procent bent u zich bewust? En op hoeveel procent van de bedrijfsregels heeft u grip? Het grip krijgen op bedrijfsregels in uw organisaties wordt steeds belangrijker. Waarom? Ontwikkelingen als Chatbots, Internet of Things (IOT) en Artificial Intelligence (AI) zorgen ervoor dat bedrijfsregels steeds verder in de organisatie verspreid worden. U bent niet de enige in de zoektocht naar het krijgen van grip op bedrijfsregels. Velen zijn u voorgegaan en velen zullen u nog volgen.

De organisaties die u zijn voorgegaan hebben een hoop kennis opgedaan over het implementeren van bedrijfsregels. Deze kennis bestaat onder andere uit resultaten behaald door andere organisaties, business cases, best-practices, worst-practices en valkuilen. Waarom zou u dan het wiel opnieuw uitvinden en geen gebruik maken van de kennis die door anderen tot nu toe is opgebouwd? Dit klinkt niet logisch!?!

Na afloop van deze sessie kent u de vraagstukken waarop u antwoord dient te geven. Aanvullend kent u de best-practices, worst-practices, valkuilen bij bedrijfsregelmanagementprojecten.

Onderstaand een overzicht van enkele verschillende onderwerpen die tijdens de sessie “Wat bereiken andere met Bedrijfsregelmanagement” aan bod komen:

Valkuilen

Zoals bij het implementeren van elke (management) methode zijn er ook bij het implementeren van bedrijfsregelmanagement valkuilen. Maar waar een aantal valkuilen altijd generiek zullen zijn, bijvoorbeeld management buy-in, zijn er ook specifieke valkuilen voor bedrijfsregelmanagement. Tijdens deze sessie gaan we in op de verschillende type valkuilen zodat u ze kan signaleren en op tijd kan bijsturen. Want immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Experimenteren

Het implementeren van bedrijfsregelmanagement in de kern van de organisatie vergt over het algemeen meerdere aanpassingen. Deze aanpassingen wilt u eerst in het klein testen voordat u deze uitrolt naar de rest van de organisatie. Daarvoor dienen een aantal experimenten / proof of concepts plaats te vinden voordat er wordt overgegaan naar een implementatie. Wat is nu de volgorde waarin deze experimenten plaatsvinden? Wat moet er getoetst worden tijdens deze experimenten en hoe zorgt u ervoor dat dit zo snel mogelijk en goedkoop mogelijk gebeurd? Als u de antwoorden heeft verzameld d.m.v. het uitvoeren van de experimenten, weet u ook waar de knelpunten in uw organisatie liggen tijdens het implementeren van het bedrijfsregels gedachte goed.

Bezint eer ge begint

In het begin van een nieuw initiatief, het managen van bedrijfsregels, is het niet altijd duidelijk wat een beslissing voor gevolgen heeft later in het traject. Dit kan er toe leiden dat er achteraf gedacht wordt: dit hadden we beter anders kunnen doen! In deze sessie kijken we een aantal jaren vooruit en geven we de gevolgen van een aantal beslissingen op de langere termijn. Hierbij worden leerpunten uit verschillende projecten gebruikt. Zo kan voorkomen worden dat u over een periode zegt: “als we opnieuw hadden mogen beginnen hadden we dit anders gedaan.”

Best Practices en Worst Practices

U bent niet de eerste die bedrijfsregelmanagement gaat toepassen om grip te krijgen op bedrijfsregels. Waarom gingen andere organisaties uw voor? Waar liepen zij tegen aan en wat waren de positieve (en negatieve) punten? In deze sessie gaan we in op de best practices en worst practices rondom bedrijfsregels. Kortom u gaat leren van de ervaringen en kennis van andere organisaties, die met bedrijfsregelmanagement aan de slag zijn gegaan!

Voor meer informatie over deze lezing  of het boeken van de lezing: info@edm-cc.nl