Omschrijving

In de cursus Process Mining gevorderd ligt het accent meer op het zelf creëren en wijzigen van analyses, het interpreteren van de resultaten en de toepassing in de praktijk van de wendbare financial. Een van de aspecten waar ruim aandacht aan wordt geschonken is Conformance Checking. Hierbij wordt m.b.v. data vastgesteld of het actuele proces wordt uitgevoerd conform het procesmodel. Tevens wordt het aspect ‘data’ sterker en uitgebreider belicht in relatie tot betrouwbaarheid, kwaliteit van data en het specificeren van de vereiste data. Aangezien Process Mining zich snel verder ontwikkelt kijken we waar Artificial Intelligence wordt ingezet, dan wel naar verwachting zal worden ingezet in combinatie met Process Mining. Process Mining kan een waardevolle bijdrage leveren aan continiuous auditing en continuous monitoring. In deze gevorderde cursus zullen de raakvlakken en daarmee de mogelijkheden voor specifiek de controller en de accountant uitgebreid aan de orde komen.

Ingangseisen

Om een goede kans van slagen te hebben wordt de volgende vooropleiding / praktisch aanwezige kennis verwacht:

Kennis op het niveau van de introductietraining Future Proof Financial Process Mining dan wel gelijkwaardige kennis.

Kennis van Excel op het niveau van draaitabellen en/of formules wordt verwacht. Kennis van Excel op het niveau van VBA-Script of Marco’s is een pre evenals basiskennis van Access of SQL.  Een goede eigenschap om aan deze cursus te beginnen is analytisch vermogen. Dit betekent dat je het leuk vindt om een probleem systematisch te ontleden en te doorgronden. Kortom dat je een vraagstuk in stukken hakt, per stuk op zoek gaat naar de informatie en daarna verbanden legt tussen deze informatie.

Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl