Tijdens deze cursus leert de cursist fouten met betrekking tot bedrijfsregels, zoals o.a. equivalente bedrijfsregels en bedrijfsregels die elkaar tegenspreken, te herkennen en daarvoor oplossingen te formuleren.

 

Omschrijving

Tijdens de cursus wordt er gekeken naar een breed scala aan mogelijke fouten die worden gemaakt in de praktijk met betrekking tot bedrijfsregels. Redundante bedrijfsregels, bedrijfsregels die elkaar tegenspreken, bedrijfsregels die nooit worden uitgevoerd. Hoe herkent u dit soort bedrijfsregels? En belangrijker, wanneer u dit soort bedrijfsregels herkent, hoe zorgt u er dan voor dat deze redundantie en tegenspraak wordt opgelost. Op deze vragen wordt in deze cursus het antwoord gegeven. Centraal in deze cursus staan 28 typen verificatie afwijkingen die te detecteren zijn over drie domeinen: 1) beslissingen, 2) bedrijfsregels en 3) feittypen en feitwaarden.

 
Doelgroep(en)

Deze cursus is bestemd voor diegenen die een bijdrage leveren aan het specificeren en het verifiëren van bedrijfsregels. Te denken valt aan de volgende rollen: Materiedeskundige, Bedrijfsregelanalist, Bedrijfsregelauteur, Business Consultant, Business Analist, Proces Ontwerper, Procesmodelleur en Informatie Analist.

 
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over: 1) de kennis om het verschil tussen verificatie en validatie te kunnen duiden, 2) de kennis om de doelen van verificatie te kunnen aangeven, 3) de vaardigheden om de 28 vormen van verificatie in de basis te kunnen toepassen, 4) de kennis om voor elk van de 28 vormen een beargumenteerde keuze te kunnen maken tussen detectieve versus preventieve verificatie en 5) de kennis om voor elk van de 28 vormen een beargumenteerde keuze te kunnen maken tussen handmatige versus automatische verificatie.

 
Ingangseisen

Voor deze cursus zijn geen formele ingangseisen. Bij voorkeur beschikt u over HBO werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis over de specificatie van bedrijfsregels vereist.

 
Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl