Omschrijving

Process Mining is een technologische ontwikkeling op het gebied van data en processen die legio toepassingsmogelijkheden biedt voor onder andere controllers en accountants. Process Mining maakt het mogelijk op efficiënte wijze bedrijfsprocessen integraal te analyseren: waar zit een omissie ten opzichte van de gewenste situatie? Waar verloopt een proces inefficiënt? Hebben beheersmaatregelen effectief gefunctioneerd? Heeft een transactie op onrechtmatige wijze plaatsgevonden? Tijdens deze masterclass wordt uitgelegd wat Process Mining inhoudt en welke bijdrage Process Mining heeft voor de interne beheersomgeving binnen een organisatie in het algemeen. Voorts gaan deelnemers ook zelf met Process Mining aan de slag om de eerste ervaringen op te doen. In de masterclass wordt met name ingegaan op de waarde van Process Mining voor de Financial. Er is geen voorkennis vereist.

Ingangseisen

Er is geen voorkennis vereist.

Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl