Cursus Validatie

Met behulp van deze cursus leert de cursist antwoord te geven op de volgende vraag: zijn de opgestelde bedrijfsregelarchitectuur en bedrijfsregels compleet, accuraat, traceerbaar en bruikbaar?

 

Omschrijving

In deze cursus leert de cursist antwoord te geven op de volgende vijf vragen: Zijn de opgestelde bedrijfsregelarchitectuur en bedrijfsregels compleet, accuraat, traceerbaar en bruikbaar? Worden deze wel op een consistente manier gevalideerd? Waar letten verschillende collega’s op en wat zijn de achterliggende belangen? Zijn er verschillen en hoe verschillend zijn deze belangen? Hoe borgen we dat alle belangen op de best mogelijke manier worden behartigd? Daarnaast komt de relatie tussen verificatie en validatie uitvoerig aan bod.

 
Doelgroep(en)

De cursus is bestemd voor diegenen die een bijdrage leveren aan het specificeren, verifiëren en/of valideren van bedrijfsregels. Te denken valt aan de volgende rollen: Materiedeskundige, Bedrijfsregelanalist, Bedrijfsregelauteur, Business Consultant, Business Analist, Proces Ontwerper, Procesmodelleur en Informatie Analist.

 
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over: 1) de kennis om het verschil tussen verificatie en validatie te kunnen duiden, 2) de kennis om de doelen van validatie te kunnen aangeven, 3) de vaardigheden om vier vormen van validatie toe te passen (zijnde: compleetheid, accuraatheid, traceerbaarheid en bruikbaarheid), 4) de vaardigheden om scenario-gebaseerd te valideren, 5) de vaardigheden om bron-gebaseerd te valideren en 6) de kennis om de relatie tussen validatie en testen te kunnen beschrijven.

 
Ingangseisen

Voor deze cursus zijn geen formele ingangseisen. Bij voorkeur beschikt u over HBO werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis over de specificatie van bedrijfsregels een pre.

 
Contactgegevens

EDM-Competence Centre

info@edm-cc.nl